Tillverkning av webbsidor

Jag erbjuder tillverkning av webbsidor efter Dina önskemål. Du bestämmer själv vilken adress (domännamn) sidan ska ha. Därefter diskuterar vi utifrån Dina idéer om hur sidan ska utformas. Jag kommer gärna med förslag gällande såväl domännamn som utseende på webbsidan.

Uppdateringar av webbsidor

När Du är igång med din webbsida erbjuder jag kontinuerliga uppdateringar (nya bilder, ändring av info, nya länkar o s v).
Jag uppdaterar även befintliga sidor som någon annan har tillverkat. Om Din webbsida är i behov av stora eller små förändringar kommer jag med idéer på nytt utseende och upplägg.

Webbhotell

För att ha en webbsida i bruk behöver Du även ett webbhotell där allt material Din sida innehåller placeras. Varje gång någon besöker din webbsida hämtas informationen från webbhotellet.

Det finns många företag som erbjuder den här tjänsten, jag använder mig av webbhotellet "one.com" och är mycket nöjd med deras service. Du kan givetvis välja att ordna annat webbhotell på egen hand.